loading

Ordinair

Dit had net zo makkelijk een verhaal kunnen zijn geweest over iets dat ik ,of wie dan ook, als ordinair zou hebben opgevat. Maar voordat wij ons in de nabije en verdere toekomst gaan uitlaten over zaken die wij als "ordinair" zouden opvatten lijkt het
me handig dat je op een bepaald punt van je leven een keer stilgestaan hebt bij het woordje "ordinair" zelf. "Ordinair", op het eerste gezicht niks mis mee. Het is wat het is in principe. Maar daar zit het hem nou juist in. Want wat is het nu eigenlijk. Ik kan me erover blijven verbazen dat één woord twee zulke uiteenlopende betekenissen kan hebben. Je hebt enerzijds ordinair als in 'plat' en 'onbeschaafd.' Maar tegelijkertijd kan het dus evengoed gaan om ordinair als in 'alledaags' en 'gebruikelijk.' Ik zou twee vragen willen stellen aan degene die hier verantwoordelijk voor is:

1- Welk mensonterend doel was je aan het najagen met deze poging tot wanorde ?2- Vind je los van de ordeloosheid die je hebt veroorzaakt ook niet dat "ordinair" voor alle twee de betekenissen eigenlijk net iets te chique klinkt ?

Ik denk dat het overbodig is te noemen dat een vergissing makkelijk gemaakt is met een dergelijk woord. Kijk maar eens naar het volgende zinnetje:

Boeren is voor hem ordinair.

Als je verder geen achtergrond informatie over de desbetreffende persoon hebt (zoals dat het zou gaan om een meneer van Chinese komaf met de bijbehorende tafelmanieren bijvoorbeeld) dan blijft het vooralsnog gissen naar de waarheid.Ook zou je technisch gezien de volgende zinnen tegen kunnen komen:

Het ordinaire gedrag van de ordinaire mevrouw Haagmans ging maar moeilijk samen met de ordinaire handelingen van de ordinaire meneer van Steegeren.

En

De ordinaire jongen deed iets ordinairs.

Ook hier mag je als ware je met een cryptogram bezig spelenderwijs gaan zoeken naar welke betekenis je waarbij invult. Maar zet je schrap want het kan tot slot zelfs nog een tikkeltje ingewikkelder. Kijk even met me mee naar de volgende zin als je wil.

Hij hield er ordinaire gewoontes op na

Als met "ordinaire" in dit geval naar gebruikelijk/gewoon wordt verwezen is dit natuurlijk hartstikke dubbelop. Hij hield er gewone gewoontes op na. Dat is iets te veel van het goede (lees: gewone). Je zou dus kunnen stellen dat je er bij deze zin altijd van mag uitgaan dat er wordt verwezen naar de andere betekenis van ordinair namelijk plat en onbeschaafd. 'Hij hield er onbeschaafde gewoontes op na,' zou je dan vrij kunnen vertalen. Maar dan zitten we toch nog met een klein dingetje. Want als iets een gewoonte is en dus iets wat je vaak doet, mag je dat dan nog wel onbeschaafd noemen en zo ja wie bepaald wanneer het onbeschaafd is en wanneer niet?Dat brengt me bij het laatste zinnetje. Ik stelde eerder de vraag welk mensonterende doel mogelijk nagejaagd werd met het creëren van dit woord. Deze laatste zin onthult het antwoord. In één oogopslag wordt duidelijk op welke manier de grondlegger van dit woord hiermede de wereld een stukje slechter heeft willen maken. Ik heb dit lugubere woord en diens boosaardige bedenker helemaal door en het wordt tijd dat er iemand opstaat die er wat van zegt zonder angst voor de eventuele gevolgen. In het fel schijnende licht der vrijheid van meningsuiting zal de openbaring tot bloei komen over dit sinistere woord. De verwarring die bewust geschept is heeft desastreuze gevolgen gehad en dat wordt allemaal duidelijk als je naar deze laatste zin kijkt.

De ordinaire gebruiken zijn ordinair geworden.

En dit is het probleem van de wereld.

Sterkte aan alle nabestaanden van slachtoffers over de hele wereld door toedoen van 'ordinair' gedrag.